O Parafii

Historia Polskiej Parafii Ewangelickiej w Londynie

W roku 1940 wojska nieprzyjacielskie zaatakowały Francję, w której znalazły się oddziały Wojska Polskiego. Nastąpiła kapitulacja Francji, która spowodowała, że Armia Brytyjska i także Armia Polska były ewakuowane do Wielkej Brytanii. Wraz z Wojskiem Polskim przybył Rząd Polski i jego administracja aby kontynuować dalszą walkę z najeźdźcą. W oddizałach polskich znajdowali się ewangelicy, którzy odczuwali brak swojego Kościoła i kontaktu w z religią, w której byli wychowani i która dała im wsparcie w tych ciężkich chwilach.

Wśród nich znajdowały się osoby związane z administracją cywilną i Rządem Polskim w Londynie. To oni założyli organizację pod nazwą Zrzeszenie Ewangelików Polaków, która stała się zalążkiem Parafii Londyńskiej. Niestety nie przewidzieli braku duchownych. Pomocy udzielił Kościół Anglikański, który przydzielił ks. Kapelana Walnera. Była to wielka pomoc za którą zawsze byliśmy wdzięczni. Po niedługim czasie przybył z Kanady ks. pastor Jan Olszar, który został mianowany naczelnym kapelanem z siedzibą w Londynie.

Dalsze walki zbrojne doprowadziły ostatecznie do oswobodzenia Francji i otworzyły drogę do kontynentu europejskiego. Dało to możliwość wielu duchownym do przedostania się do Wielkiej Brytanii, a także do połączenia się z oddziałami walczącymi na innych frontach europejskiego kontynentu. 18 marca 1945 roku na zebraniu grupy ewangelików w sali przy kościele Holy Trinity na Kingsway w Holborn postanowiono utworzyć Parafię Ewangelicką w Londynie. Odtąd nabożeństwa odbywały się regularnie, a odprawiał je ks. dr Andrzej Wantula.

Nastąpił koniec wojny w Europie i przybycie do Wielkiej Brytanii wojsk polskich i demobilizacja, ale powrót do ojczyzny dla wielu stał się niemożliwy. Wytworzyła się sytuacja, gdzie dość duża grupa ewangelików zamieszkała w Londynie, co przyczyniło się do powiększenia londyńskiej parafii, której proboszczem został ks. dr Andrzej Wantula. Po jego wyjeździe do kraju parafię londyńską powierzono ks. sen. Władysławowi Fierla, który został jej proboszczem. Prowadził ją tak jak pragnął z zadowoleniem dla wielu parafian. Nabożeństwa były odprawiane w kościele Luther Tyndale Kentish Town w Londynie. Powstała szkółka niedzielna, chór, koło pań oraz wydawany był Poseł Ewangelicki - odbywało się normalne życie parafialne.

W roku 1953 zebrał się Synod Kościoła, który wybrał władze kościelne i także powołał ks. proboszcza do godności biskupa. W roku 1959 przybyła delegacja Kościoła z Polski w osobach ks. bp. Karola Kotuli i ks. superintendenta Oskara Michejdy, którzy odwiedzili nas i chcieli się zorientować w naszej sytuacji. W wyniku tej wizyty dwóch księży z z Polski zostało wydelegowanych do pracy wśród nas. Jednym z nich jest tu obecny ks. bp Walter Jagucki. Drugim był ks. Alfred Bieta, który po 30 latach w Anglii powrócił do Polski.
Przyjechało jeszcze wielu innych pastorów wikariuszy: ks. Malina, ks. S. Dorda, ks. Hauptman i ks. Grochal.

W pażdzierniku 1995r. ks. bp Fierla zmarł nie wyznaczywszy żadnego następcy. Pozostali jednak ludzie, którzy w znacznej większości pragnęli nadal mieć nabożeństwa w języku polskim. Dzięki pomocy ks. bp. Waltera Jaguckiego, ks. A. Biety i Zrzeszenia Ewangelików Polaków zorganizowaliśmy się na nowo, by kontynuować prace parafii londyńskiej. Ks. Bieta odprawiał regulanie nabożeństaw w gościnnym kościele Chrystusa na Knightsbridge do czasu swojego powrotu do Polski.

W 1996 roku Konsystorz Kościoła Ewangelickiego w Polsce przejął opiekę duszpasterską nad parafią londyńską. W czerwcu 1997 roku przybył z Polski ks. Tomasz Chudecki, który opiekował się naszą parafią przez dwa lata. Ówczesny biskup kościoła Jan Szarek odwiedził wtedy naszą parafię. W sierpniu 1999 roku przybyła ks. Magdalena Kluz.

Dziękujemy Kościołowi Chrystusa na Knightsbridge za możliwość kontynuowania naszych nabożeństw. Szczególnie dziękujemy parafianom i zarządowi Kościoła, którzy rozumieją nasze potrzeby i którzy opiekują się nami tak dobrze. Bóg zapłać im za to!

Obecnie posługę w parafii pełnią ks. Robert Wojtowicz i ks. Paulina Hławiczka.

Historia parafii powstała na podstawie tekstu z okazji 60-lecia parafii autorstwa Pani Wiery Erdman-Sudol.